Home Tư vấn xe hơi 300 triệu mua xe gì 2019, Tưởng không rẻ mà rẻ không tưởng