Home Đánh giá xe máy Đánh giá xe air Blade 2019: điểm mới, ngày ra mắt chính thức